تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 19
  • بازدید دیروز : 270
  • بازدید کل : 50312

  پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده


  دانشگاه آزاد اسلامی

  علوم و تحقیقات گیلان

  پایان نامه

  موضوع : بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

  نام استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادا… رستمی

  رشته: حقوق خصوصی

  مقطع : کارشناسی ارشد

  سال ورود: 1391

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  چکیده

  مقدمه

  طرح تحقیق

  الف- بیان مسئله

  ب-اهداف تحقیق

  پ- پیشینۀ تحقیق

  ت-روش تحقیق

  ث-سؤالات تحقیق

  ج-فرضیه های تحقیق

  1-فصل اول کلیات ،تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………1

  1-1 -مفهوم تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

  1-1-1- مفهوم لغوی تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………1

  1-1-2-مفهوم اصصلاحی تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………….1

  1-2-مفهوم اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  1-2-1-مفهوم لغوی اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1-2-2- مفهوم اصطلاحی اراده………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1-2-3- تبیین اراده و اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………2

  1-2-3-1-توافق اراده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………4

  1-2-3-2-ایجاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  1-2-3-3-قبول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  1-2-4-اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………………………………6

  1-2-5-موانع آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..7

  1-2-5-1-قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

  1-2-5-2-نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………..9

  1-2-5-3-اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………………………………………………………10

  1-3-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی …………………………………………………………………………………………………………..12

  1-3-1-تفاوت رضا و اراده …………………………………………………………………………………………………………………………….14

  1-4-عیوب اراده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

  1-4-1-اکراه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

  1-4-2-اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

  1-5-جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………. 17

  1-5-1-حسن نیت در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………………….17

  1-5-2-حسن نیت در سنت …………………………………………………………………………………………………………………………18

  1-5-3-مصادیق حسن نیت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………..18

  1-6-منابع فقهی مربوط به تدلیس……………………………………………………………………………………………………………….19

  1-6-1- قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………….19

  1-6-2-سنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

  1-6-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

  1-6-4-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

  1-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………………………..28

  1-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….28

  1-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………29

  1-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..29

  1-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………30

  1-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………30

  1-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….30

  1-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….31

  1-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………31

  1-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….32

  1-7-5-مسئولیت در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………33

  2-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………………………34

  2-1 –قلمرو تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………34

  2-2-عملیات فریبنده مدلِّس………………………………………………………………………………………………………………………….34

  2-2-1- عناصر تدلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………35

  2-2-2-عنصر مادی تدلیس…………………………………………………………………………………………………………………………..35

  2-2-3-عنصر روانی تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………….35

  2-3-انواع تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

  2-3-1-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………………………………………37

  2-3-2-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) …………………………………………………………………………………………………………..40

  2-3-3-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) ………………………………………………………………………………………………………….41

  2-3-4-تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………………………………………………43

  2-3-5- ترغیب به معامله یا تبلیغ…………………………………………………………………………………………………………………45

  2-3-6-بررسی تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………………………………..47

  2-3-6-1-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح ……………………………………………………………………………………………………….48

  2-3-7 تدلیس در معاملات دولتی…………………………………………………………………………………………………………………49

  2-4- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………50

  2-4-1- تدلیس و نظریه اشتباه…………………………………………………………………………………………………………………….50

  2-4-2-اکراه و تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………………54

  2-4-2-1 – تعریف اکراه و مفهوم آن …………………………………………………………………………………………………………54

  2-4-2-2-اثر حقوقی اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………54

  2-4-3-تدلیس و قاعده غرور ………………………………………………………………………………………………………………………..55

  2-4-4-تدلیس و عیب ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

  2-4-5-تدلیس و غبن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

  2-4-6- تدلیس و تخلف از شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………… 59

  2-5-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ………………………………………………………………………………………………..61

  2-5-1- تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………………………………………………………………..63

  2-5-2-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون ………………………………………………………………………………………..65

  3- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت ………………………………………………………………………………67

  3-1-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد ………………………………………………………………………………………………………………67

  3-2- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………….72

  3-2-1-کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

  3-2-1-1-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………….73

  3-2-1-2-اجرای مفاد حق به طور مستقیم …………………………………………………………………………………………………73

  3-2-1-3-فشار به مدیون برای اجرای حق ………………………………………………………………………………………………….74

  3-2-1-4-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………….74

  3-2-1-5-شیوه های فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………….74

  3-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

  3-3-1-انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….77

  3-3-2-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………..78

  3-3-3-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد…………………………………………………………………………………………………..79

  3-3-3-1-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین ………………………………………………………80

  3-3-3-2-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین …………………………………………………………………………………80

  3-3-4-جواز انتقال منافع ……………………………………………………………………………………………………………………………..81

  3-4-اسقاط خیار تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………82

  3-5-لزوم فوریت فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………….82

  3-6-اعلام فسخ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83

  3-6-1-اعمال حق فسخ از طریق لفظ ……………………………………………………………………………………………………….. 83

  3-6-2-اعمال حق فسخ از طریق فعل ……………………………………………………………………………………………………….. 84

  3-7-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد ………………………………………………………………………………………………………… 84

  نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

  منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

   

  چکیده

  تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.

  واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

  برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

    انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 269
  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

  درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

  چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

  نکات ترجمه عربی

  نکات ترجمه عربی

  جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

  دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد