تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 31
  • بازدید دیروز : 8
  • بازدید کل : 57566

  پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده


  دانشگاه آزاد اسلامی

  علوم و تحقیقات گیلان

  پایان نامه

  موضوع : بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

  نام استاد راهنما: جناب آقای دکتر عبادا… رستمی

  رشته: حقوق خصوصی

  مقطع : کارشناسی ارشد

  سال ورود: 1391

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  عنوان صفحه

  چکیده

  مقدمه

  طرح تحقیق

  الف- بیان مسئله

  ب-اهداف تحقیق

  پ- پیشینۀ تحقیق

  ت-روش تحقیق

  ث-سؤالات تحقیق

  ج-فرضیه های تحقیق

  1-فصل اول کلیات ،تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………1

  1-1 -مفهوم تدلیس………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

  1-1-1- مفهوم لغوی تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………1

  1-1-2-مفهوم اصصلاحی تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………….1

  1-2-مفهوم اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  1-2-1-مفهوم لغوی اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1-2-2- مفهوم اصطلاحی اراده………………………………………………………………………………………………………………………..2

  1-2-3- تبیین اراده و اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………2

  1-2-3-1-توافق اراده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………4

  1-2-3-2-ایجاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  1-2-3-3-قبول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

  1-2-4-اصل آزادی قراردادی……………………………………………………………………………………………………………………………6

  1-2-5-موانع آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..7

  1-2-5-1-قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

  1-2-5-2-نظم عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………..9

  1-2-5-3-اخلاق حسنه…………………………………………………………………………………………………………………………………10

  1-3-حاکمیت اراده در اعمال حقوقی …………………………………………………………………………………………………………..12

  1-3-1-تفاوت رضا و اراده …………………………………………………………………………………………………………………………….14

  1-4-عیوب اراده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

  1-4-1-اکراه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

  1-4-2-اشتباه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

  1-5-جایگاه حسن نیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………. 17

  1-5-1-حسن نیت در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………………….17

  1-5-2-حسن نیت در سنت …………………………………………………………………………………………………………………………18

  1-5-3-مصادیق حسن نیت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………..18

  1-6-منابع فقهی مربوط به تدلیس……………………………………………………………………………………………………………….19

  1-6-1- قرآن مجید……………………………………………………………………………………………………………………………………….19

  1-6-2-سنت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

  1-6-3-اجماع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

  1-6-4-عقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

  1-7-مسئولیت در حقوق اسلام و ایران ………………………………………………………………………………………………………..28

  1-7-1-مفهوم مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………….28

  1-7-2-مسئولیت مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………………………………………29

  1-7-3-ارتباط دو مسئولیت مدنی و کیفری ………………………………………………………………………………………………..29

  1-7-4-مبانی مسئولیت در فقه امامیه …………………………………………………………………………………………………………30

  1-7-4-1- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………………………………………………30

  1-7-4-2- قاعده اتلاف………………………………………………………………………………………………………………………………….30

  1-7-4-3- قاعده تسبیب……………………………………………………………………………………………………………………………….31

  1-7-4-4- ضمان ید………………………………………………………………………………………………………………………………………31

  1-7-4-5- ضمان غرور………………………………………………………………………………………………………………………………….32

  1-7-5-مسئولیت در حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………33

  2-فصل دوم-عناصر و احکام تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………………………34

  2-1 –قلمرو تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………34

  2-2-عملیات فریبنده مدلِّس………………………………………………………………………………………………………………………….34

  2-2-1- عناصر تدلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………35

  2-2-2-عنصر مادی تدلیس…………………………………………………………………………………………………………………………..35

  2-2-3-عنصر روانی تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………….35

  2-3-انواع تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

  2-3-1-تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………………………………………37

  2-3-2-تدلیس فعلی(اعمال متقلبانه) …………………………………………………………………………………………………………..40

  2-3-3-تدلیس سلبی(سکوت عمدی) ………………………………………………………………………………………………………….41

  2-3-4-تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………………………………………………43

  2-3-5- ترغیب به معامله یا تبلیغ…………………………………………………………………………………………………………………45

  2-3-6-بررسی تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………………………………..47

  2-3-6-1-شرایط تأثیر تدلیس در نکاح ……………………………………………………………………………………………………….48

  2-3-7 تدلیس در معاملات دولتی…………………………………………………………………………………………………………………49

  2-4- تدلیس و نهادهای مشابه-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………50

  2-4-1- تدلیس و نظریه اشتباه…………………………………………………………………………………………………………………….50

  2-4-2-اکراه و تدلیس……………………………………………………………………………………………………………………………………54

  2-4-2-1 – تعریف اکراه و مفهوم آن …………………………………………………………………………………………………………54

  2-4-2-2-اثر حقوقی اکراه ……………………………………………………………………………………………………………………………54

  2-4-3-تدلیس و قاعده غرور ………………………………………………………………………………………………………………………..55

  2-4-4-تدلیس و عیب ………………………………………………………………………………………………………………………………….57

  2-4-5-تدلیس و غبن ………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

  2-4-6- تدلیس و تخلف از شرط صفت ……………………………………………………………………………………………………… 59

  2-5-حیله و تقلب نسبت به قانون و تدلیس ………………………………………………………………………………………………..61

  2-5-1- تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………………………………………………………………..63

  2-5-2-مقایسه تدلیس و تقلب نسبت به قانون ………………………………………………………………………………………..65

  3- فصل سوم –آثار –ضمانت اجرا – جبران خسارت ………………………………………………………………………………67

  3-1-تأثیر تدلیس بر سرنوشت عقد ………………………………………………………………………………………………………………67

  3-2- چگونگی و اقسام ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………….72

  3-2-1-کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

  3-2-1-1-بطلان و عدم نفوذ و فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………….73

  3-2-1-2-اجرای مفاد حق به طور مستقیم …………………………………………………………………………………………………73

  3-2-1-3-فشار به مدیون برای اجرای حق ………………………………………………………………………………………………….74

  3-2-1-4-الزام به جبران خسارت-مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………………….74

  3-2-1-5-شیوه های فسخ قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………….74

  3-3- آثار فسخ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

  3-3-1-انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….77

  3-3-2-انتفاء شرط به لحاظ انحلال عقد ……………………………………………………………………………………………………..78

  3-3-3-اصل بازگشت عین آثار قبل از عقد…………………………………………………………………………………………………..79

  3-3-3-1-نظریه حضرت امام خمینی (ره) در طریقه استرداد عوضین ………………………………………………………80

  3-3-3-2-نظریه شهید ثانی در استرداد بدل عوضین …………………………………………………………………………………80

  3-3-4-جواز انتقال منافع ……………………………………………………………………………………………………………………………..81

  3-4-اسقاط خیار تدلیس ………………………………………………………………………………………………………………………………82

  3-5-لزوم فوریت فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………….82

  3-6-اعلام فسخ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83

  3-6-1-اعمال حق فسخ از طریق لفظ ……………………………………………………………………………………………………….. 83

  3-6-2-اعمال حق فسخ از طریق فعل ……………………………………………………………………………………………………….. 84

  3-7-اثبات حق فسخ در مرحله ایجاد ………………………………………………………………………………………………………… 84

  نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

  منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

   

  چکیده

  تدلیس به معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و حیله گری است. و در اصطلاح فقهی و حقوقی به این معنی است که یکی از طرفین عقد یا قرارداد با انجام اعمالی توأم با فریب، موجب مشتبه شدن امر بر طرف دیگر می شود به نحوی که یا با کتمان عیب و نقص مورد معامله و یا با اظهار صفت کمال در مورد معامله در حالی که فاقد آن است، سرانجام در شکل گیری اراده طرف مقابل مؤثر افتاده و موافقت او را جهت انعقاد عقد جلب می کند. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه، تدلیس در باب خیارات مورد بحث قرار گرفته است و این امر از عیوب اراده خارج می باشد . زیرا عیب اراده در فقه امامیه منحصر به اکراه و اشتباه می باشد . لذا تصور نادرست ناشی از حیله و فریب اگر به حد اشتباه مؤثر در عقد نرسد، تأثیری در نفوذ صحت عقد ندارد و تنها حق فسخ به فریب خورده می دهد . از مصادیق شایع تدلیس در فقه،می توان به تدلیس ماشطه در نکاح و تدلیس تصریه در بیع حیوان نام برد. البته در جوامع امروزی با عنایت به تنوع زندگی و نوع معاملات و روابط اقتصادی نوین،تدلیس مصداق های بیشتری خواهد داشت و دامنه شمول آن در حال گسترش می باشد. تدلیس علاوه به جنبه صرف حقوقی ، بعضاً جنبه جزایی هم خواهد داشت و مرتکب آن به عنوان یک مجرم واجد مجازات کیفری است . از جمله می توان به تدلیس در معاملات دولتی، تدلیس در کلاهبرداری ، نام برد. دیگر اینکه ارتکاب تدلیس از سوی هر یک از طرفین امکان پذیر است و حق فسخ برای فریب خورده محفوظ خواهد ماند.

  واژگان کلیدی: تدلیس- عیوب اراده- ضرر- فسخ-جبران خسارت

  برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

    انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 325
  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را کامل مطالعه کنید و قسمت های -سوالات متداول- و -دیدگاه های کاربران- به همراه پاسخ های داده شده را نیز با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از ...

  افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

  بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  تایپ در منزل با درآمد عالی

  پکیج عالی تایپ و ترجمه ی متون در منزل با درآمد بالا اگر دانشجو هستید و دنبال کار در منزل با پورسانت عالی هستید. اگر دنبال کارهایی از قبیل تایپ و ترجمه در منزل هستید. دیگر نگران بیکاری نباشید بهترین پکیج تایپ و ترجمه ی متون با ...

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  افزایش قد بدون جراحی و محدودیت سنی

  توجه توجه: در صورت خرید از سایت حتماا حتماااا فیش واریزی به تلگرام ما با شماره و آیدی زیر ارسال شود شماره تلگرام ما جهت مشاوره: 09179226486 آیدی تلگرام ما جهت مشاوره: ghad_bolandi@ آیدی کانال جهت دیدن نتیجه افراد: ClinicAfzayeshghad@ ناهید محمدی هستم و نامزدم که خیلی عاشقش بودم من ...

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام +خلاصه کتاب

  شما با خرید این محصول سه فایل دانلود میکنید: فایل اول: خلاصه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری یکی از دروس عمومی دانشگاهی تعداد صفحات : 40 ص جزوه تهیه شده در هفت فصل و به صورت نموداری و توضیحی و با کیفیت عالی تهیه شده است. تا دانشجویان عزیز در کوتاه ترین مدت ...

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

  نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  کسب درآمد از اینترنت روزانه 150هزارتومان صددرصد

  حتما تا انتها بخوانید* با سلام خدمت شما دوستان عزیز ممنونم که این فرصت را به من دادید تا محصول سال ها تلاش خود را به شما معرفی کنم. در اینجا قصد دارم فایلی را در اختیار شما قراردهم که شاید در کشور های جهان اولی و پیشرفته روشی قدیمی و معمولی برای کسب در آمد باشد. اما با ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  خلاصه کتاب وسؤالات تستي کتاب تفسیر قرآن کریم -

  مجموعه سؤالات تستي كتاب تفسیر قرآن کریم (آیات برگزیده) (ويراست دوم، نشر معارف) مشتمل بر 600 سؤال. 2 جزوه و خلاصه درس (تفسیر قرآن کریم(آیات برگزیده) فایل pdfکتاب حجم فایل:20kb گردآورنده این فایل وب سایت نسیم بوک ...

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات

  جزوه وصیت نامه حضرت امام خمینی همراه با سوالات تشریحی ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما باینری آپشن و فارکس رو آموزش میده که یک ...

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

  این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  دانلود کتاب جزء از کل ترجمه فارسی

  جزء از کل کتابی است که هیچ وصفی، حتا حرفهای نویسنده اش، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. این مقدمه ی کوتاه را هم فقط برای این نوشتم که خواننده با نویسنده آشنایی مختصری پیدا کند. خواندن جزء از کل تجربه ای غریب و منحصر به فرد است. در هر صفحه اش جمله ای وجود دارد که میتوانید نقلش کنید. ...

  نرم افزار دوستیاب وشماره یاب

  شاید تا الان این اسم به گوشت خورده توسایت ها نرم افزار دوست یابی!!!دوست دختر میخوای؟دوست پسر میخوای؟ بلد نیستی مخ بزنی؟تنهایی؟؟؟ نرم افزار دوست یابی بدون نیاز به مخ زدن فقط کافیه اسم دختر یا پسر مورد نظرتونو سرچ کنید اگه اسم و فامیلشو بدونین که خیلی سریعتر شمارشو پیدا ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

  آموزش تله کینزی در دو روز

  آموزش تله کینزی در دو روز

  فقط در 2 روز...! با سلام. در این کتاب آموزش کامل تله کینزی را بصورت خیلی ساده و روان در اختیار شما قرار دادیم که هرکسی حتی در مبتدی ترین سطح میتواند تله کینزی را در کمترین زمان ممکن یاد بگیرد. آموزش هایی که داده شده همراه با تصویر میباشند و باعث یاد گیری بهتر شما عزیزان ...

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی

  کتاب رستاخیز مردگان به زبان فارسی ...

  افزایش سایز آلت تناسلی|مسائل جنسی

  در اين سايت روشي را به شما معرفي مي كنيم براي بزرگ كردن آلت تناسلي كه نتايج فوق العاده اي براي شما در بر خواهد داشت،كه خودتان هم باور نمي كنيد: . . . 1-افزايش طول و ضخامت به اندازه 3cm الي 8cm 2-افزايش طول تا بيش از50%اندازه فعلي در حالت راست وسفت ...

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

  تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  پکیج -میلیاردر های مدرن- کسب درآمد 300

  -میلیاردر های مدرن- فقط 7 دقیقه وقت بگذارید و این متن را تا آخر و بدون هرگونه حاشیه بخوانید و مطمین باشید مهم ترین 7 دقیقه عمراتان خواهد شد!!! برای ...

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  دانلود جزوه حقوق رسانه ها - دکتر باقر انصاری

  از جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذرانند، درس حقوق رسانه ها است. سایت جزوه 30تی اقدام به آماده‌سازی خلاصه‌ای از کتاب حقوق رسانه ها در قالب جزوه حقوق رسانه ها تالیف شده توسط باقر انصاری کرده است و شما می‌توانید برای دانلود این جزوه به ادامه مطلب ...

  کسب درامد

  کسب درامد

  سرعت تغییر و تحولات فناوری به حدی شده است که ماشین تندروی زمان دارد از انها عقب می افتدانگار این زمان است که به جای اینکه یک گوشه بنشیند باید تخت گاز بتازد تا از زمانه عقب نیفتد. این شرایط باعث تشکیل کسب و کار در دنیای اینترنت شده است کسانی میتوانند از این موقعیت به خوبی ...

  دریافت فایل : کسب درامد
  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد

  خلاصه کتاب روانشناسی رشد لورا برک دو جلد سرفصل ها ی مباحث این کتاب عبارت است از : – نظریه و پژوهش در رشد انسان. شامل مباحث : تاریخچه، نظریه و راهبر های پژوهشی مبانی رشد. شامل مباحث : مبانی زیستی و محیطی – رشد پیش از تولد و نوزاد – نوباوگی و نوپایی : دو سال اول ...

  کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism

  بنام خداوند مهر و مهربانی نگران فردایت نباش خدای دیروز و امروز ، خدای فردا هم هست ما اولین بار است بندگی میکنیم ولی او بی زمانی است که خدایی میکند ! اعتماد کن به خدایی اش … تخفیف فوق العاده ویژه ب مناسبت عیدرمضان کاهش وزن با متد SuperFast Metabolism تنها متد ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد